Starter kulture za brzu fermentaciju

Mesne starter kulture igraju ključnu ulogu u sigurnosti fermentiranih kobasica, jer su odgovorne za fermentaciju i posljedično pojačano sušenje kobasica. Stoga Chr. Hansen nudi starter kulture za brzu fermentaciju.

Chr. Hansen nudi starter kulture brze fermentacije, zahvaljujući kojima možete smanjiti rizike za svoje proizvode i očekivati:

  • Brzi pad pH vrijednosti
  • Jednak kvalitet
  • Sigurni proizvodi
  • Veća produktivnost
  • Niži troškovi energije
  • Poboljšana efikasnost

Naš asortiman uključuje:

BACTOFLAVOR® Flora Italia—sa glatkim i nježnim okusom italijanske salame, ali sa brzim zakiseljavanjem radi sigurnosti hrane. BACTOFLAVOR® Flora Italia takođe dolazi u verziji sa dodatnom kontrolom protiv Listeria monocytogenes

BACTOFLAVOR® BFL-F04—savitljivost šećera, brz pH, blag ukus

BACTOFERM® SM-194—pruža mediteranski okus i brz pad pH vrijednosti

BACTOFERM® F-SC-111—nudi brz pad pH vrijednosti i razvoj boje

SAFEPRO® B-LC-007—je kombinovana kultura koja ima brzu fermentaciju, atraktivan „južni“ profil okusa i kontrolu protiv Listeria monocytogenes

SAFEPRO® B-LC-20—je naš dodatak za one koji žele upotpuniti svoju kulturu salame kontrolom Listeria monocytogenes