Soleris

Soleris sistem je brz optički sistem za detekciju mikrobiološke kontaminacije zasnovan na inovativnoj primjeni klasične mikrobiologije u roku 24h do 48h. Optički test mjeri rast mikroorganizama praćenjem pH i drugih biohemijskih reakcija koje stvaraju promjenu boje, jer mikroorganizmi u bujonu rastu i metaboliziraju hranjive tvari. Rezultate prati sistem koji daje upozorenje za uzorke koji su izvan specifikacije.


Soleris tehnologija

Soleris tehnologija prati promjene u hemijskim karakteristikama mikrobne tekuće podloge za rast i detektira mikroorganizme s pH i drugim osjetljivim reagensima. Reagensi mjenjaju spektralne obrasce dok se odvija metabolički proces. Ove promjene se detektuju fotometrijski pomoću optičkog instrumenta i prate se u unaprijed određenim vremenskim intervalima.
Ključ tehnologije je praćenje ovih promjena u polu-tečnoj zoni patentiranog Vijela specifičnog za mikroorganizam. Promjene u boji, izražene kao optičke jedinice, detektuju se optičkim senzorom i snimaju u računar. Mogu se koristiti zapremine uzorka do 5 mL.