Sirarski kotlovi SKH 50 – 1500 l

Kotlovi za sir se koriste za termičku preradu mlijeka u mliječne proizvode, kao što su: sir, skuta, rikota, jogurt, pasterizirano mlijeko,… Omogućavaju termičku preradu mlijeka u rasponu od 4 °C do 100 °C. Kotlovi za sir Plevnik izrađeni su u skladu sa međunarodnim standardima, CE direktivama i najnovijim saznanjima u mliječnoj industriji. Stvoreni su za pravljenje izvanrednih mliječnih proizvoda – za moderne i uspješne priče o sirarstvu.

Mogučnost grijanja