SERVI DORYL BLOK KALUPI I NASTAVCI ZA KALUPE

Servi Doryl sistemi za kalupovanje su pogodni za meke sireve i mogu imati dva oblika:

Kalupi bez dna, perforirani ili ne, koji formiraju otvoreni sistem postavljen na prostirke i tacne za odvodnjavanje,
Perforirani kalupi sa dnom ili duplim dnom, koji formiraju sistem koji obezbjeđuje i oblikovanje i odvodnjavanje. Dostupne su više mogućnosti perforacije,
Kalupe i nastavke sastavljamo u blok-kalupe i blok-nastavke prilagođene vašem mehaničkom sistemu.
Većina naših kalupa i kalupa za blokove također je dostupna u materijalu koji se može detektirati pomoću rendgenskog detektora.

Servi Doryl je razvio i patentirao Hi-Perf sistem. Specifičan dizajn perforacije Hi-Perf kalupa omogućava poboljšano dreniranje sirutke, dok i dalje smanjuje gubitke gruša kroz perforacije. Ovaj sistem, koji je posebno pogodan za mliječnu skutu, također dobro funkcioniše sa drugim vrstama skute.

Bez Hi- Perf sistema
Sa Hi- Perf sistemom