Chr. Hansen nudi veliki broj mliječnih kultura za izradu sireva u koje spadaju: meki sirevi, polutvrdi sirevi i tvrdi sirevi. Da bi ispunili posebne zahtjeve npr. dobru otpornost na fage u proizvodnji ili poboljšan okus, nudimo specijalizirane serije kultura kao što su SWING, Flavor Control i pHage Control culture i druge.

Sastav kulture Performansa kulture Pakovanje
Naziv kulture O BL LD ST LbH LbB LbP Brzina fermentacije Otpornost na fage Ukus Gas F 10 x 500U FD 10 x 50U FD 25 x 200U FD 20 x 500U
DVS TCC- 20 3 4 5 0
DVS LH - B02 2 5 5 0
DVS DCC - 240 4 4 5 3
DVS DCC - 260 4 5 5 3
DVS LH - B01 2 5 5 0
DVS LH - B03 2 5 5 0
DVS RST 225, 290, 630, 676 4 4 2 0
DVS RST 743 4 4 2 0
DVS RST 744, 776 4 4 2 0
DSV RSF 80, 105, 637, 640, 651 4 4 5 0
DVS RSF 621 4 4 5 2
DSV RSF 736, 742 4 4 5 0
DVS RSF 925, 940, 945, 950, 960 5 5 5 0
DVS CHN-12, 120 2 4 5 3
DVS DCC-230 4 4 4 3
DVS DCC-232 4 4 5 4
DVS FLORA DANICA 1 4 5 4
DVS STEM 02, 03 5 4 1 0
DVS TCC - 3, 4 3 3 4 0
DVS TCC - 50, 51 5 5 4 0
DVS LH - KFP 17 2 4 4 0
DVS R - 604, 608 4 4 2 0
DVS R - 704, 708 4 4 2 0
DVS STB - 01 3 4 1 0
DVS STB - 05 3 4 1 0
DVS FLORA FRESH 1 4 5 3
DVS FLORA TRADI 1 4 5 5
DVS MO 1, 2, 3 3 4 3 0
DVS MO 10, 20, 30 3 4 3 0
DVS GRANA 102, 105, 106 3 4 5 0
DVS WhiteClassic 200, 201 3 5 3 0
DVS WhiteDaily 40, 41, 42, 50, 51 4 4 4 0
DVS WhiteDaily 80, 81, 82 5 5 5 0
DVS WhiteStamp 1000, 1001 1 4 3 0
Legenda pojmova
O L. lactis subsp. lactis/cremoris BL Brevibavterium
LD Lactococcus lactis subsp. cremoris/lactis ST S. thermophilus
LbH Lactobacillus helveticus LLbB Lactobacilus delbrueckii subsp. bugaricus
LbPtd Lactobacillus paracasei
Performansa kulture
1 Vrlo nisko/vrlo sporo
2 Nisko/sporo
3 Srednje
4 Visoka/brza
5 Vrlo visoka/Vrlo brza