Sirila, Afilact i boje

Velike i male mljekare u svijetu će zadovoljiti potrebe za našim bogatim asortimanom sirila, zaštita i boja dostupnih u rasponu od količine i snage u tekućem i granularnom stanju.

Sirila, Afilact i boje

Proizvođači koriste našu stručnost pri odabiru optimalnog koagulanta, boje i zaštite kako bi zadovoljili svoje specifične zahtjeve. Chr. Hansen je razvio prirodne sastojke koji se koriste u prehrambenoj, farmaceutskoj i poljoprivrednoj industriji.

Sirila

Naziv Sastav Pakovanje
Puder / 0,5 kg Tečno / 20L Tečno / 5L
CHY - MAX M 2500 Powder NB 100% Himozin
CHY - MAX Powder Extra NB 100% Himozin
HANILASE XP750 100% Himozin
HNANILASE XP200 100% Himozin
CHY - MAX Hansen Stiks (za 50L mlijeka) 100% Himozin

Afilact

Naziv Sastav Pakovanje
500 grama
Afilact Lyzozyme

Boje

Naziv Sastav Pakovanje
Tečno / 5 kg
C - 130 WS Blego Prirodni pigment od biljke Festuca arundinacae
CA 4 LWK Vještački pigment
CC - OSS - 102 Prirodni pigment od mrkve - Daucus Carota L.
A - 320 WS Prirodni pigment od sjmena drveta Bixa orellana L