Jedan od glavnih izazova svježih mliječnih proizvoda je kontaminacija kvascima i plijesnima, koji su opće prisutni i koji mogu dovesti do kvarenja proizvoda u samom lancu proizvodnje pa sve do potrošača. Zato je Chr. Hansen razvio koncept kulture nazvane FreshQ, koji predstavlja prirodnu mikrobiološku zaštitu od kvasaca i plijesni za sve fermentirane mliječne proizvode poput jogurta, kiselog vrhnja, različitih vrsta sireva i drugo.

Naziv kulture Mikrobiološki sastav kulture Pakovanje
FD 25 x 100U F 10 x 500U F 10 x 1000U F 20 x 500
DVS FreshQ 1 Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei
DVS FreshQ 2 Lactobacillus rhamnosus
DVS FreshQ 4 Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei
DVS FreshQ 5 Lactobacillus paracasei
DVS FreshQ 7 Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum
DVS FreshQ 8 Lactobacillus fermentum
DVS FreshQ 9 Lactobacillus rhamnosus
DVS FreshQ 10 Lactobacillus rhamnosus
DVS FreshQ Tvorog 1 Lactobacillus rhamnosus
DVS FreshQ Cheese 1 Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei
DVS FreshQ Cheese 2 Lactobacillus fermentum
DVS FreshQ Cheese 3 Lactobacillus rhamnosus
DVS FreshQ Cheese 4 Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei