Mesne mikrobiološke starter kulture

Predstavljaju kombinaciju mliječnokiselinskih bakterija i vrsta roda Staphylococcus.

Mesne mikrobiološke starter kulture

Dodavanjem mesnih mikrobioloških starter kultura u proizvode kao što su npr. kobasice osigurava se proizvodnja sigurnog i jedinstvenog proizvoda. Ovim „modernim“ načinom proizvodnje fermentiranog mesa postiže se proizvodnja ukusnijeg proizvoda, sa dužim rokom trajanja sigurnijim za potrošaće. Mesne mikrobiološke kulture se mogu podijeliti na: starter kulture za proizvodnju fermetiranih kobasica i komada mesa, starter kulture za poboljšanje ukusa i redukciju nitrata, starter kulture za površinsku fermetaciju i starter kulture kao bio – zaštita.

Naziv kulture Sastav kulture Karakteristkike
Tradi 302 Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus i Lactobacillus sakei Koristi se za proizvodnju tradicionalnih fermentiranih kobasica sa malom acidifikaciom
SM - 182 Staphylococcus carnosus, Debaryomyces hansenii i Lactobacillus sakei SM - 182 je kultura za proizvodnju tradicionalnih fermentiranih kobasica sa dobrom acidifikaciom. Kultura obezbjeđuje stabilnu boju i mediteransku aromu.
BFL - F04 Staphylococcus carnosus ssp. carnosus, Staphylococcus carnosus ssp. utilis i Lactobacillus sakei Kultura BFL - F04 fermentiranoj kobasici daje vrlo dobru intenzivnu boju, blagu aromu kojom dolazi do izražaja pikantnost same kobasice. Brz pH daje kobasici čvrstu strukturu.
T-SC-150 Lactobacilus sakei, Staphylococcus carnosus Kultura T-SC-150 je vrlo stabilna i dobro se razvija u sirovini koja je loše mikrobiološke kvalitete. Daje aromu koja je tipična za njemačke kuhane kobasice. Ne fermentira saharozu.
T-SPX Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus xylosus T-SPX je najprodavanija kultura u Italiji. Kobasicama daje blago kiselkastu aromu koja je tipična za zapadnu Evropu.
SM-194 Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus sakei, Staphyloccocus xylosus, Stapylococcus carnosus, Deabromyces hansenii Multi aplikacijska kultura predstavlja kombinaciju pet različitih kultura. L. sakei vrlo dobro raste i kada se u sirovini nalaze nepoželjni mikroorganizmi. Vrste Spahylococcus daju intenzivnu boju i razvijaju blagu aromu. Pedidococcus daje blagi kiseli ukus i ubrzava pad pH kod viših temperatura. Deabromyces hansenii - kvasci daju mediteransku aromu.
F-LC Pediococcus acidilactici, Lactobacaillu curvatus, Staphylococcus xylosus F-LC kultura namjenjena za fermentaciju i zaštitu od Listerije
B-LC-20 Pedioccocus acidilactici B-LC-20 je prirodna zaštita protiv Listerije