Mliječne mikrobiološke starter kulture, sirila, afilact i boje

YOFLEX® EXACT® NU-TRISH® FreshQ Kulture za sireve Sirila, Afilact i boje
Fermentirani mliječni proizvodi

YoFlex®

YoFlex® Chr. Hansen je spektar termofilnih DVS kultura dizajniran za jogurt i slične vrste fermentiranih mliječnih proizvoda. Pruža vrlo širok spektar performansi s visokim uticajem na obradu jogurta, kvalitetu krajnjeg proizvoda i niskom postacidifikacijom. To obuhvaća organoleptički spektar kvalitete u rasponu od tradicionalnih sa jakim okusom do vrlo blagih jogurta, te visoko viskoznih jogurta potrebnih za proizvodnju npr. niskokaloričnih jogurta i kremastih jogurta na bazi poslastica.

Sastav kulture Performansa kulture Pakovanje
Naziv kulture ST LB LR L.lac L.fer Čvrstoća koagoluma Osjetna punoća u ustima Brzina fermentacije Post acidifikacija Ukus F 10 x 500U FD 10 x 50U FD 25 x 200U FD 20 x 500U
DVS YC X 11 3 2 4 3 4
DVS YC X 16 4 4 3 3 3
DVS YF L811 4 3 4 3 3
DVS YF L812 3 2 3 1 2
DVS YF L901 4 4 3 3 3
DVS YF L902 3 3 3 2 3
DVS YF L903 4 4 4 3 3
DVS YoFlex Creamy 1.0 5 5 4 2 2
DVS YoFlex Creamy 2.0 4 5 2 2 2
DVS YoFlex Premium 1.0 5 5 3 2 2
DVS YoFlex Premium 2.0 4 4 1 2 2
DVS YoFlex Mild 1.0 5 4 3 1 1
DVS YoFlex Mild 2.0 4 3 3 2 1
DVS YoFlex Express 1.0 3 2 5 2 2
DVS YoFlex Advance 2.0 2 5 3 1 1
DVS YoFlex Harmony 1.0 4 4 2 1 1
DVS YF L706 3 3 4 2 4
DVS YC 180 2 3 3 3 4
DVS YoFlex YF LX 700 0 0 0 0 0
DVS YoFlex YF LX 701
DVS YoFlex Acidifix 1.0 5 5 3 1 1
DVS YoFlex Mild 3.0 3 1 2 2 1
DVS YoFlex SoGreek S1 5 4 4 1 1
DVS YoFlex SoGreek S2 5 4 4 1 2
DVS YoFlex Premium 3.0 5 4 4 2 2
DVS YoFlex Premium 4.0 5 5 3 2 2
DVS YoFlex YF L702 3 2 4 2 2
DVS YoFlex SoGreek F1 4 3 4 2 3
DVS YoFlex SoGreek F2 4 3 4 2 3
DVS YoFlex Classic 1.0 3 5 4 3 3
DVS YoFlex Express 2.0 3 4 4 2 2
DVS YoFlex Express 3.0 3 3 4 3 2
DVS YoFlex YF L703 2 3 4 3 3
DVS YoFlex YF L705 3 3 3 2 3
DVS YoFlex YF 3331 3 1 5 4 4
DVS YoFlex CH 1 2 1 4 5 5
DVS YoFlex TR 600 5 4 4 2 4
DVS YoFlex TR 601 5 4 4 2 4
DVS YoFlex YF L904 3 3 4 2 3
DVS YoFlex KeepIT 1.0 3 3 4 2 1
DVS YoFlex YC 350 2 1 3 4 5
Legenda pojmova
ST Streptococcus thermophilus LB Lactobacillus bulgaricus
LR Lactobacilus rhamnosus L Leuconostoc
L.lac Lactobacilus lactis L.fer Lactobacilus fermentum
Performansa kulture
1 Vrlo nisko/vrlo sporo
2 Nisko/sporo
3 Srednje
4 Visoka/brza
5 Vrlo visoka/Vrlo brza

eXact®

eXact® Chr. Hansen je serija mezofilnih kultura specijalno razvijena za kremi proizvode i svježe sireve. Proizvodi od strane mezofilne fermentacije daju aromu i čvršću koezistenciju samom proizvodu. Egzo-polisaharidna komponenta starter kulture utiče na aromu i teksturu proizvoda. Chr. Hansen nudi širok spektar kultura tako da odgovara vašim specifičnim potrebama.

Sastav kulture Performansa kulture Pakovanje
Naziv kulture O L D ST Bifido Yeast Brzina fermentacije Tekstura Post acidifikacija Ukus Gas F 10 x 500U FD 10 x 50U FD 25 x 200U FD 20 x 500U
DVS CHN - 22 2 2 2 5 4
DVS CHN - 19 2 2 2 4 3
DVS CHN - 11 3 2 2 4 3
DVS Flora Danica 3 3 2 5 5
DVS XPL - 20 5 5 3 2 1
DVS XPL - 30 5 5 4 1 1
DVS XPL - 40 4 5 3 2 1
DVS XPL - 1 4 5 2 4 4
DVS XPL - 2 5 5 2 4 4
DVS XT - 207 4 3 3 3 2
DVS XT - 303 3 2 2 4 3
DVS XT - 312 2 4 2 4 3
DVS XTT - 601 3 1 2 4 5
DVS SWING Laf 3 / 2 / 5 1
DVS SWING Laf 5 / 2 / 5 3
DVS SWING Laf 7 / 2 / 5 4
DVS CH-BAN-1 1 2 2 4 4
DVS CHN-13 1 2 2 4 4
DVS eXact Fit 1 2 1 2 4 4
DVS eXact Fit 2 2 1 2 4 4
DVS eXact Fit 3 5 1 2 4 4
DVS XT - 208 4 3 3 3 2
DVS XT - 209 3 3 3 3 2
DVS XT - 302 3 2 2 4 3
DVS XT - 304 2 3 2 4 3
DVS XT - 313 2 4 2 4 3
DVS XT - 314 4 4 2 4 3
DVS XTQ - 1 4 4 2 5 2
DVS XTQ - 2 4 4 2 5 2
DVS XTQ - 3 3 4 2 5 2
DVS XTT - 602 3 1 2 4 5
DVS XTT - 603 4 1 2 4 5
DVS XMT - 1 4 2 3 4 5
DVS XMT - 2 4 2 3 4 5
DVS XMT - 3 4 2 3 4 5
DVS eXact KEFIR 1 4 5 2 4 4
DVS eXact KEFIR 2 4 5 2 4 4
DVS SWING Laf 4 / 2 / 5 2
Legenda pojmova
O L. lactis subsp. lactis/cremoris L Leuconostoc
D L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis ST S. thermophilus
Bifido Bifidobacterium BB-12 Yeast Debaryomyces hansenii
Performansa kulture
1 Vrlo nisko/vrlo sporo
2 Nisko/sporo
3 Srednje
4 Visoka/brza
5 Vrlo visoka/Vrlo brza