Pneumatska presa POS 50

Pneumatska presa POS 50

Pneumatska drenažna presa POS je višenamjenski uređaj za cijeđenje, pretpresovanje i presovanje sirne mase. Budući da se radi o uređaju tri u jednom, zauzima manje prostora i ima odličan omjer kvalitete i cijene. Riječ je o potpuno novom proizvodu na tržištu – sirari po prvi put mogu dobiti ovaj višenamjenski uređaj za preradu 100-500 litara mlijeka (cca 10-50 kg sira).