15 Sep

Komora sanitarnih inžinjera FBiH organizira 3. strucn. savj.

"Sigurno poslovanje sa hranom"

.

Komora sanitarnih inžinjera FBiH u saradnji sa Food Consulting-om, Institutom za certificiranjem sitema BiH, firmom Teh d.o.o. i Milkprocesing d.o.o. 19.10.2019. organizuje 3. stručno savjetovanje na temu:


"Sigurno poslovanje sa hranom"

 

Savjetovanje je namjenjeno za sve subjekte u poslovanju sa hranom, turističke djelatnike, stručnjake iz zdravstva, članove Komore sanitarnih inžinjera FBiH, naučne aktiviste, te druga zainteresovana lica iz oblasti sigurnosti hrane.

Ukoliko želite biti učesnici možete se prijaviti na e-mail komora.san.ing@gmail.com