13 Jan

DVS eXact XO - 1

Mezofilna aromatična eXact kultura

Mezofilna kultura za pavlaku, mileram, mlaćenicu.

DVS eXact XO - 1  je svježa aromatična kultura, O-LD kultura, koja proizvodi malu količinu CO2. Ova kultura se koristi za proizvodnju pavlake, milerama i mlaćenice.