14 Jan

CHY - MAX Hansen Stiks

Specijalizirano malo pakovanje sirila za male sirane u razvoju

Hansen Stiks je čisti standardizovani Himozin koji se proizvodi na substratu Aspergillus niger var. awamori.

Radi lakšeg rukovanja Chr. Hansen je razvio mala pakovanja CHY - MAX (Hansen Stiks - sirilo) za male sirane u razvoju. Jedno pakovanje CHY - MAX Hansen Stiks je dovoljno za 50L mlijeka.

Hansen Stiks sadrži čisti standardizovani himozin koji se proizvodi potopljenom fermentacijom biljnih tvari uz upotrebu Aspergillus niger var. awamori koji se drži u kontroliranim uslovima i koji se ne nalazi u krajnjem proizvodu. 

Hansen Stiks sadrži enzim za zgrušavanje mlijeka koji je visoko specifičan na kappa - casein, što rezultira veoma dobrim formiranjem gruša. Generalno proteolitičke aktivnosti također imaju značajan uticaj na formiranje okusa i tekesture sira. 

CHY - MAX Hansen Stiks se može koristiti u proizvodnji sireva: tvrdih, polutvrdih, mekih, sireva koji zriju pomoću plijesni, sireva sa niskim udjelom masti i sireva koji se koriste kao sastojci.