Mliječna industrija

Mliječna industrija

Industrija svježih mliječnih proizvoda se vrlo brzo razvija, u Milkprocessing-u vjerujemo da je pomoć našim klijentima ključ za davanje konkurentske prednosti na tržištu koje se mijenja. Sastavni dio pomoći našim kupcima je razumijevanje cjelokupnog lanca vrijednosti, od baze mlijeka do potrošačkih trendova, i predviđanje onoga što će biti potrošački trendovi.

Milkprocessing je kompanija koja opslužuje domaće mljekare, što nam daje dobro razumijevanje potrošačkih trendova i kako zadovoljiti lokalne potrebe i paletem.