Iskusi novi način sirenja sa CHY MAX® Supreme

Najnoviji, najprecizniji i vrhunski koagulant na tržištu

U Chr. Hansen posvećeni smo podizanju industrijskih standarda za performanse koagulanata. Praveći malu, ali ključnu promjenu našeg enzima CHY-MAX®, pravimo veliku razliku u proizvodnji sira i funkcionalnosti. Najnoviji i najveći dodatak CHY-MAX® portofoliju, tačne i precizne performanse CHY-MAX® Supreme omogućavaju proizvođačima sira da dobiju:

  1. Više sira preko 1% po toni
  2. Brža i preciznija proizvodnja
  3. Bolje rezanje i manje proteolize

DUŽI ROK TRAJANJA

BRŽE I BOLJE REZANJE

VIŠE SIRA