GERMICIDNE LAMPE ZA SUHE I VLAŽNE SREDINE

Germicidne lampe su uređaji namijenjeni za sterilizaciju vazduha i površina predmeta u zatvorenim prostorijama. Sa povećanjem zagađenja naše okoline povećava se i prisutnost mikroorganizama, što nameće potrebu za upotrebom germicidnih lampi u mnogobrojnim oblastima čovjekovog djelovanja, kao što su: medicina, farmacija, veterina, hemijska i prehrambena industrija, kozmetika i mnogim drugim mjestima i prilikama gdje se zahtijeva sterilizacija prostora. Princip rada se zasniva na činjenici da su mikroorganizmi veoma neotporni na ultravioletno zračenje talasne dužine 257,3 nm.