Sigurnost hrane

Sigurnost hrane

Soleris® Next Generation

Soleris® Next Generation (NG) sistem je sada dostupan i nudi brzo, automatizovano mikrobno testiranje. Soleris NG spaja najbolje iz oba svijeta, kombinirajući naše postojeće Soleris

Pročitaj više »
Početna stranica

Accupoint advanced – ATP uređaj

AccuPoint Advanced nudi najnoviju tehnologiju uzimanja uzoraka, poboljšani čitač i softver za upravljanje podacima (Data Manager software) AccuPoint® Advanced Sanitacijski Verifikacijski Sistem je ručni ATP

Pročitaj više »
Sigurnost hrane

ANSR

ANSR® iz Neogen®-a omogućava brzu detekciju patogenih mikroorganizama na molekularnoj platformi koja se lako koristi i koja podržava ne-obogaćivanje i metodologiju obogaćivanja kako bi odgovarala

Pročitaj više »
Sigurnost hrane

Soleris

Soleris sistem je brz optički sistem za detekciju mikrobiološke kontaminacije zasnovan na inovativnoj primjeni klasične mikrobiologije u roku 24h do 48h. Optički test mjeri rast

Pročitaj više »